Camino Frances
Samos
Camino Frances
Sarria
Camino Frances
Monterroso
Camino Frances
Portomarín
Camino Frances
Triacastela
Camino Frances
Melide
Camino Frances
Paradela
Camino Frances
Arzúa
Camino Frances
O Pino
Camino Frances
Palas de Rei
Camino Frances
Pedrafita do Cebreiro

Últimas novas

Lista de Admitidos para a contratación Laboral temporal dun/ha técnico/a en promoción de cooperativismo na Mancomunidades de Concellos Galegos do Camiño Francés

listadeadmitidos.pdf

DECRETO Nº60  /2014

Pedrafita do Cebreiro, a   20  de outubro de 2014

 

D. JOSÉ LUIS RAPOSO MAGDALENA, PRESIDENTE DA MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS GALEGOS DO CAMIÑO FRANCÉS

Xornada : As Cooperativas: Unha alternativa Diversificadora do medio rural

A xornada “ As cooperativas: Unha alternativa diversificadora do medio rural” enmárcase no programa de actuación 2014 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Consellería de Traballo e Benestar para o fomento do cooperativismo e a economía social.

 A través da Rede Eusumo:

Foméntase o espírito emprendedor a través da fórmula cooperativa.