Pedrafita do Cebreiro
Samos
Sarria
Monterroso
Portomarín
Triacastela
Melide
Paradela
Arzúa
O Pino
Palas de Rei

Últimas novas

FIRMADO UN CONVENIO ENTRE A MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS GALEGOS DO CAMIÑO FRANCÉS A SANTIAGO, QUE ESTE ANO PRESIDE O ALCALDE DE PARADELA, E A XUNTA DE GALICIA

O xoves, 26 de decembro asinouse no Salón de Plenos do Concello de Paradela un convenio entre a Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño Francés a Santiago, que este ano preside o alcalde de Paradela, e a Xunta de Galicia.

ENTREVISTA DEL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DEL CAMINO FRANCÉS EN EL MINISTERIO DE FOMENTO

La Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino Francés a Santiago, representados por su presidente, José Manuel Mato Díaz, Alcalde del Ayuntamiento de Paradela y por Olga Iglesias Fontal, Alcaldesa del Ayuntamiento de Triacastela y Diputada en el Congreso entrevistaronse en Madrid el pasado jueves, 12 de diciembre, con la Directora General de Arquitectura, Vivienda y Solo de

ANUNCIO DEFINITIVO DA VALORACIÓN DE MÉRITOS DOS CANDIDATOS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO DE PARADELA-PRESIDENCIA DA MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS GALEGOS DO CAMIÑO FRANCÉS NO EXERCICIO 2013

Unha vez concluída a valoración polo tribunal, na sesión levada a cabo o día 1 de outubro de 2013, dos méritos alegados polos sete aspirantes a prover, en réxime de persoal laboral temporal, as dúas prazas de Peóns, contratación subvencionada ao abeiro da orde 3 de maio de 2013 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais e s

ANUNCIO PROVISIONAL DA VALORACIÓN DE MÉRITOS DOS CANDIDATOS - DÚAS PRAZAS DE PEÓN

Unha vez concluída a valoración polo tribunal, na sesión levada a cabo o día 1 de outubro de 2013, dos méritos alegados polos aspirantes a prover, en réxime de persoal laboral temporal, as prazas de dous Peóns, contratación subvencionada ao abeiro da orde 3 de maio de 2013 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2013. As características das prazas  son as seguintes: