Actualidade

Tercer Trimestre año 2014 Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestras *en dias* Mc. Concellos Galegos do Camiño Frances (25,53) * Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Administración en relación al preriodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar la conformidad  a la factura , o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Administración se encuentran, en término medio, en su momento anterior a dicho periodo máximo. Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe: NINGUNA.
actaprocesodeselecciontecnicocooperativismo.pdf
listadeadmitidos.pdf DECRETO Nº60  /2014 Pedrafita do Cebreiro, a   20  de outubro de 2014   D. JOSÉ LUIS RAPOSO MAGDALENA, PRESIDENTE DA MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS GALEGOS DO CAMIÑO FRANCÉS   De conformidade co dispostonasBASES  DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA TÉCNICO/A EN PROMOCIÓN DE COOPERATIVISMOque se contrate na Mancomunidade de ConcellosGalegos do Camiño Francés   RESOLVO:   Primeiro.- Declarar provisionalmente admitidos e excluídos os aspirantes seguintes:   ADMITIDOS:     Nº APELIDOS E NOME DNI 1 AMADO VERDES, IRIS 33.553.090-T 2 BERMUDEZ GONZÁLEZ,PILAR 76.410.554-T 3 DOVAL VALLEJO, MIGUEL 76.577.180-Z   5 GÓMEZ BOLON, DANIEL 79.326.477-Y 6 GONZÁLEZ  FERNÁNDEZ, PAULA 33.553.098-P 7 GONZÁLEZ CASAS,  TERESA 34.268.637-V 8 GONZÁLEZ ORDOÑEZ, AVELINO 11.084.210-G 9 LAMEIRO CASTRO, MARIA 44.841.332-A...
A xornada “ As cooperativas: Unha alternativa diversificadora do medio rural” enmárcase no programa de actuación 2014 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Consellería de Traballo e Benestar para o fomento do cooperativismo e a economía social.  A través da Rede Eusumo: •Foméntase o espírito emprendedor a través da fórmula cooperativa. •Préstase apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na economía social. •Impúlsase o modelo empresarial no ámbito local, a través de accións de formación, divulgación e asesoramento para o autoemprego colectivo. diptico.pdf
1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA O obxecto da convocatoria é a provisión, mediante oposición, para cubrir con carácter temporal unha praza de Técnico en Cooperativismo da Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés, coas seguintes características:  -     Número e denominación: 1 praza de Técnico -      Modalidade contractual: laboral, de obra ou servizo determinado para a prestación do servizo “ Promoción do cooperativismo”. a tempo completo (100%), rematando o 30 de xuño de 2015.  O/a aspirante que obteña a praza deberá desempeñar as súas funcións no horario de funcionamento das dependencias municipais do Concello de Pedrafita do Cebreiro, a xornada completa, e quedará sometido ao sistema de incompatibilidades vixentes. A realización destas probas rexerase polo previsto nestas Bases e, no seu defecto, estarase ao establecido no Real Decreto 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais...
En total chegaron dende o 1 de xaneiro 63.541 peregrinos, 4.745 máis que o ano pasado no mesmo período. O 67,89% deles percorreron o Camiño Francés. Os representantes dos Itinerarios Culturais de Europa –entre eles a directora do Instituto Europeo de Itinerarios Culturais, Penelope Denu- que participan no Summer Seminar 2014 realizaron hoxe un tramo do Camiño Francés e visitaron a Ribeira Sacra. A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, así como os alcaldes de Paradela, Portomarín, Pantón e o presidente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, realizaron o percorrido entre As Rozas e Portomarín acompañando á delegación deste seminario internacional. O Camiño de Santiago é o Primeiro Itinerario Cultural Europeo e Galicia acolle este encontro no marco dos actos conmemorativos do VIII Centenario da Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago. Paradela (Lugo), 14 de xuño de 2014.- A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro Domínguez e mais o alcalde de...
O xoves, 26 de decembro asinouse no Salón de Plenos do Concello de Paradela un convenio entre a Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño Francés a Santiago, que este ano preside o alcalde de Paradela, e a Xunta de Galicia. O acto contou coa presenza da Directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro; a Delegada Territorial da Xunta en Lugo, Raquel Arias e os alcaldes que integran a mancomunidade. Mediante este convenio, a Mancomunidade recibirá 373.000 €, que ser repartirán entre os concellos a razón de 1.400 € por quilometro de camiño para tarefas de limpeza e conservación, ademais de 14.000 € por concello para a contratación de informadores turísticos e a programación de actuacións musicais entre os meses de xuño a setembro.
ENTREVISTA DEL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DEL CAMINO FRANCÉS EN EL MINISTERIO DE FOMENTO
La Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino Francés a Santiago, representados por su presidente, José Manuel Mato Díaz, Alcalde del Ayuntamiento de Paradela y por Olga Iglesias Fontal, Alcaldesa del Ayuntamiento de Triacastela y Diputada en el Congreso entrevistaronse en Madrid el pasado jueves, 12 de diciembre, con la Directora General de Arquitectura, Vivienda y Solo del Ministerio de Fomento para tratar sobre la obligación que establece la Ley de Patrimonio Histórico de destinar en los contratos de obras públicas una partida de por lo menos el un por ciento a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o al fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en el suyo inmediato entorno. Las actuaciones que se financian con cargo al 1,5% cultural consisten en trabajos de conservación, restauración, rehabilitación y consolidación de bienes inmuebles declarados bienes de interés cultural. El Presidente de la Mancomunidad le...
Unha vez concluída a valoración polo tribunal, na sesión levada a cabo o día 1 de outubro de 2013, dos méritos alegados polos sete aspirantes a prover, en réxime de persoal laboral temporal, as dúas prazas de Peóns, contratación subvencionada ao abeiro da orde 3 de maio de 2013 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2013. As características das prazas son as seguintes: Características da praza: — Categoría: PEÓNS;número de prazas vacantes: 2; xornada: completa; duración do contrato: 6 meses. Tralo transcurso do prazo de dez días hábiles para que se formularan as alegacións ou reclamacións respecto ao baremo, e non existindo ningunha alegación nin reclamación.   Este tribunal RESOLVE, Fixar a relación definitiva dos aspirantes participantes no proceso de selección: Nº orde Nome e...
Unha vez concluída a valoración polo tribunal, na sesión levada a cabo o día 1 de outubro de 2013, dos méritos alegados polos aspirantes a prover, en réxime de persoal laboral temporal, as prazas de dous Peóns, contratación subvencionada ao abeiro da orde 3 de maio de 2013 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2013. As características das prazas  son as seguintes: Características da praza: — Categoría: PEÓN; número de prazas vacantes: 2; xornada: completa; duración do contrato: 6 meses. O  tribunal, sen superar o número de prazas convocadas, acorda aprobar provisionalmente a seguinte relación de aspirantes, coa seguinte puntuación e orde: Nº orde         Nome e apelidos            ...
Por resolución da Presidencia do día 27 de setembro de 2013, aprobouse definitivamente a lista de admitidos e excluídos da convocatoria relativa á contratación na Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés-Presidente o Alcalde do Concello de Paradela no execicio 2013, en réxime laboral temporal, de dúas prazas de Peóns, a designación de membros do tribunal e a data de constitución do Tribunal para a valoración de méritos, do teor literal seguinte: RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE SE APROBA A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL. Descargar PDF con toda a información da convocatoria.
Por resolución da Presidencia do día 18 de setembro de 2013, aprobánse as bases e a convocatoria para cubrir as prazas de 2 Péons para esta Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés-Presidencia no Concello de Paradela no execicio 2013, en réxime laboral temporal, mediante o sistema de concurso, contratación ao abeiro da orde do 3 de maio de 2013 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede a súa comvocatoria para o execicio do ano 2013.   Descargar PDF con toda a información da convocatoria.
A delegación de cultura do Concello de Sarria organizará unha decena de actividades para nenos durante as festas de Nadal, que foron presentadas onte polo concelleiro Francisco Pérez. Entre os actos, que serán gratuítos, atópanse talleres, representacións teatrais, concertos e a cabalgata dos Reis Meigos. As actividades arrincarán cun ‘obradoiro' para a realización de agasallos con materiais reciclaxes. Este celebrarase mañá e o día 4 de xaneiro, de 10.00 a 14.00 horas, na casa da cultura. As prazas son limitadas, polo que os nenos poden inscribirse ata hoxe no consistorio. A casa da cultura acollerá mañá, de 17.00 a 20.00 horas, a visita de Papá Nöel, que recollerá cartas e cantará panxoliñas. O día de Nadal, ás 18.00 horas, na casa da cultura, terá lugar unha gala de maxia a cargo do sarrián Roberto Lolo, Diego López e Gerardo Martínez. As actividades continuarán o 27 cun contacontos, que será ás 11.30 horas na casa da cultura. Este tamén será o escenario da...
A Asociación de Comerciantes e Industriais de Palas de Rei (Acipa) organiza o próximo día 5 de xaneiro a sexta edición da Festa do Viño de Paisano. Esta cita, xa asentada no calendario feiral lucense, contou o ano pasado coa presenza dunhas 1.500 persoas e os organizadores pretenden este ano chegar ás 2.000. As degustacións, que serán na Praza do Concello a partir das 21.00 horas, contarán co viño producido por moitas das oitenta familias do municipio que anualmente se dedican a este labor. Na maioría dos casos, como A Ulloa non é zona de viñedos, as uvas cómpranse aos viticultores de Ribeira Sacra. Precisamente, serán catadores desta denominación de orixe os que seleccionen os mellores caldos, puntuando o seu sabor, textura e outras características, que recibirán diversos premios. Para acompañar os caldos, e de forma totalmente gratuíta, haberá degustación de pan, elaborado por todos os obradores do municipio, queixo de Arzúa-Ulloa, cedido polo consello reitor e ‘torresmos...
A vila de Arzúa acolle os días 17 e 18 o mercado ecolóxico máis grande de Galicia
O mercado ecolóxico máis grande de Galicia volve un ano máis a Arzúa coa Feira Ecolóxica. Os días 17 e 18 deste mes celebrarase a oitava edición deste evento que xa adquiriu proxección estatal e internacional, ademais de ser un referente imprescindible na comarca e en toda a comunidade autónoma de Galicia. Produtores locais, outros chegados de diversas partes do Estado e ata de Brasil integrarán os preto de cincuenta postos da feira. Ademais, como todos os anos, o evento contará con actuacións de música en directo, representacións teatrais, conferencias sobre distintos temas relacionados coa produción ecolóxica, proxeccións, actividades para o público infantil e diversas formas de achegarse á terra daranse cita na vila coruñesa.                                           ...
Crearte organiza unha exposición de máscaras obra de Verónica Quintela
A casa da cultura de Sarria acollerá a partir do próximo sábado unha exposición de máscaras de cerámica de Verónica Quintela López. A mostra, que está organizada pola asociación cultural Crearte en colaboración co Concello de Sarria, será inagugurada o sábado ás 20.30 horas e permanecerá aberta ata o 31 de decembro. As máscaras poderán verse de luns a venres de 9.00 a 14.00 e de 17.00 a 20 horas.                                                                                                                                           ...
Teatro para adultos: "Malena llena eres de gracia"
Data: Sábado 26 de novembro 2011                                                                                             Hora: 19:30 h.                                                                                                ...
O Centro de Información a Muller(CIM) do Concello de Palas de Rei expón no Salón de Plenos do Concello de Palas de Rei a mostra fotográfica Mulleres no Obxectivo. Trátase dunha iniciativa que  se enmarca no conxunto de actividades previstas polo CIM con motivo do Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Muller  (25 de novembro) e nas que tamén colabora  a Xunta de Galicia, Fondo Social Europeo.         Mulleres no Obxectivo pódese ver dende o día 7 ata o 29 de novembro do 2011, no Salón de Plenos da Casa Consistorial de Palas de Rei, de lúns a domingo de 11:00h a 14:00h e de 17:00h a 20:00h.. É unha mostra que recolle 23 fotografías de galegos/as que trata de sacar á luz, desde unha óptica de normalidade e respecto, as imaxes que nos achegan ao día a día das mulleres e á súa relación cotiá co traballo ao longo da historia, e á conciliación da vida laboral e familiar. Dentro desta mostra...
A Coral Polifónica do Concello de Melide ven de organizar a vixésimo segunda edición da Semana da Música Terra de Melide. O programa que dará comezo hoxe día 11, contará con trece formacións musicais ademais da actuación de tres solistas.  Hoxe ten lugar en Melide a XXII Edición da Semana da Música organizada ao cargo da Coral Polifónica melidá co fin de ser un ano máis o escaparate da música tradicional e popular da vila. A programación conta coa actuación de trece grupos de música e baile tradicional máis catro solistas autóctonos, programa que arrincará hoxe día 11 coas seguintes actuacións: Agrupación folclórica A Maristela. (Sobrado dos Monxes). Coral Polifónica Vía Sacra. (Sobrado dos Monxes). Escola de música e baile tradicional Bingo Birón (Toques).   Día 12 na Igrexa Parroquial 20.00 h: Grupo de gaitas Froito Novo. Agrupación Trimuiños. Actuación dos solistas Xoán Curros e Patricia Méndez. Día 13 na Igrexa Parroquial 19.30 h: Escola de gaita e percusión...
El quinto certamen de tapas de Sarria será entre los días 5 y 10 de diciembre
El quinto certamen de tapas de Sarria, el Tapicheo 2011, se celebrará entre los días 5 y 10 de diciembre -ambos incluidos-, según se acordó ayer en el transcurso de una reunión entre hosteleros de la villa, representantes del Concello y de la asociación gastronómica O Porco Cebado, organizadores de esta iniciativa. La concejala de turismo, María Ana Fernández, y el presidente de O Porco Cebado, Manuel Valcárcel, convocaron a los profesionales del sector a una reunión en el salón de plenos del consistorio para perfilar las bases del concurso. Según la decisión adoptada, habrá de nuevo dos categorías de tapas -tradicional e innovadora-, que se servirán durante los seis días de duración del Tapicheo en horario de ocho de la tarde a once de la noche. Los precios se mantienen entre 0,20 y 2 euros.                               ...