Xornada : As Cooperativas: Unha alternativa Diversificadora do medio rural

A xornada “ As cooperativas: Unha alternativa diversificadora do medio rural” enmárcase no programa de actuación 2014 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Consellería de Traballo e Benestar para o fomento do cooperativismo e a economía social.

 A través da Rede Eusumo:

Foméntase o espírito emprendedor a través da fórmula cooperativa.

Préstase apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na economía social.

Impúlsase o modelo empresarial no ámbito local, a través de accións de formación, divulgación e asesoramento para o autoemprego colectivo.

diptico.pdf