ACTA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO EN PROMOCIÓN DE COOPERATIVISMO